KULLANIM KOŞULLARI

 1. GİRİŞ

Burhaniye Mah. Nagehan Sok. A Apt. No:4 A/1 Üsküdar/İstanbul adresindeki İstanbul Memorial Sağlık Yatırımları A.Ş., evdesaglik.memorial.com.tr web sitesinin sahibi ve işletenidir.

Kullanıcılar(Alıcı/Hizmet Alan), sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken ve ürün/hizmet satın alırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu kabul eder. Siteyi kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip, 18 (onsekiz) yaşın üzerinde olduğunu kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, Kullanım Koşullarında var olan ve web sitesinde yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini, işbu Kullanım Koşullarını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve bu şartlarla bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. TANIMLAR

Alıcı/Hizmet Alan: Web sitesi üzerinden ürün ve/veya hizmet talebi oluşturan kişi

Hizmet: Web sitesinde yer alan seçenekler arasından, Hizmet Alan tarafından seçilen ve Hizmet Sunan tarafından Hizmet Alan’a sağlanan içerikler

Kullanıcı: Web sitesine erişim sağlayan kişi

Koşullar: Bu kullanım koşulları ile birlikte bu koşullardan ayrılmaz nitelikteki Ön Bilgilendirme Formunda yer alan bilgiler

Satıcı/Hizmet Sunan: İstanbul Memorial Sağlık Yatırımları A.Ş.

Site: İstanbul Memorial Sağlık Yatırımları A.Ş’nin sahibi ve işleteni olarak kendisi tarafından sunulan hizmetlerin ve/veya ürünlerin satın alınabildiği, tüm fikri ve sınai haklarının İstanbul Memorial Sağlık Yatırımları A.Ş’ye ait olan web sitesi.

Taraflar: Alıcı/Hizmet Alan ve İstanbul Memorial Sağlık Yatırımları A.Ş.

Üye: Web sitesi üzerinden hizmet veya ürünlere ilişkin talep oluşturan kişi

Ürün/Ürünler: Web sitesinde yer alan seçenekler arasından, Alıcı tarafından seçilen ve Satıcı tarafından Alıcı’ya sunulan mal

 1. KONU

İşbu Kullanım Koşullarının konusu; Alıcı/Hizmet Alan’ın, güvenli ve sağlıklı bir ticaret gerçekleştirebilmesini sağlamaya yönelik olarak internet ortamında destekleyici ürün, evde bakım hizmeti, laboratuvar hizmeti satın alma imkanı sunan işbu web sitesinin kullanılmasına ilişkin hüküm ve koşulların düzenlenmesidir.

 1. ÜYELİK
 • Kullanıcılar, Site’ye kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup, üyelik oluşturarak işbu Koşullar dahilinde web sitesini kullanmaya başlayabilirler.
 • Alıcı/Hizmet Alan, üyelik kaydı için verdiği tüm bilgilerin eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu, oluşacak değişiklikleri derhal bildirerek üyelik bilgilerini güncelleyeceğini kabul eder. 
 • Üyelik ücretsiz ve herkese açıktır. 
 • Üyelik oluştururken belirlenen şifre sadece üye tarafından bilinmektedir. Şifre seçimi ve korunması sorumluluğu üyeye aittir. Şifre kullanımından doğacak sorunlardan Satıcı/Hizmet Sunan sorumlu değildir. 
 • Site üyeliği kişiseldir, aynı üyelik farklı kişiler tarafından kullanılamaz. Site üyeliğine ait şifreler devredilemez, başkasına ödünç verilemez. Bu durumda oluşabilecek zararlardan Satıcı/Hizmet Sunan sorumlu değildir.
 • Kullanıcıların üyelik bilgilerinin eksik olduğu veya doğru olmadığı durumlarda, Satıcı/Hizmet Sunan herhangi bir bildirim yapmaksızın üyenin üyeliğini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Üye olurken verilen bilgilerin eksik veya doğru olmamasından kaynaklanan aksaklıklardan Satıcı/Hizmet Sunan sorumlu değildir.
 • Üye bilgilerinin, üyenin ihmali nedeniyle yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden veya değiştirilmesinden dolayı gelebilecek zararlardan Satıcı/Hizmet Sunan sorumlu değildir.
 • Üyeler, istedikleri takdirde ve istedikleri zaman üyelikten çıkabilirler. Satıcı/Hizmet Sunan da aynı şekilde herhangi bir uyarı yapmaksızın veya herhangi bir sebep göstermeksizin üyenin üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.
 • İşbu koşullara aykırı davranan kişilerin üyelikleri iptal edilebilir ve bu sebeple üyeliği iptal edilen kişi yeniden üye olamayabilir. Üye olması durumunda da bu üyelik, herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın iptal edilebilir. Bu konuda takdir yetkisi Satıcı/Hizmet Sunan’a aittir.
 • Üyelerin, işbu Koşullara uymamasından dolayı kendilerine veya diğer kullanıcılara/üyelere gelebilecek zararlardan dolayı Satıcı/Hizmet Sunan sorumlu değildir.
 1. YÜKÜMLÜLÜKLER
 • Aşağıdaki hak ve yükümlülükler, tüm site kullanıcıları ve/veya üyeleri için geçerlidir.
 • Satıcı/Hizmet Sunan, fiyatlar ve sunulan hizmetler hakkında karşı tarafa bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Sitede satışa sunulan ürünlerin ve/veya sunulan hizmetlerin, fiyat ve özelliklerinde teknik aksaklıklardan kaynaklı olarak hata oluştuğu takdirde Satıcı/Hizmet Sunan, Alıcı’ya/Hizmet Alan’a durumu bildirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. 
 • Sitenin güvenliğini tehlikeye atacak, sitenin çalışmasına engel teşkil edecek ya da aksamasına neden olacak nitelikteki yazılımların kullanılması veya bu durumlara teşebbüs edilmesi durumunda Satıcı/Hizmet Sunan, yaptırım hakkını saklı tutar.
 • Kullanıcı, web sitesini kullanmakla ve web sitesine erişmekle; yürürlükteki hiçbir yasayı, uluslararası sözleşmeyi veya bir başka devletin yasalarını hiçbir şekilde ihlal edemez. Yasalara veya uluslararası sözleşmeye aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve küfür içeren, suistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde kaba, müstehcen, kötüleyici, aldatıcı, yanıltıcı veya başka birinin gizlilik veya fikri mülkiyet haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir tür materyal yayınlayamaz ve iletemez.
 • Alıcı, satın aldığı ürünün teslimi için, Hizmet Alan ise talep ettiği hizmet için belirtmiş olduğu adresin doğruluğunu taahhüt eder. Alıcı/Hizmet Alan, belirttiği adresin yanlış olmasından kaynaklı olarak doğabilecek zararların, hizmetin bu nedenle verilememesi, ürünün bu nedenle teslim edilmemesinin sonucuna katlanacağını peşinen kabul eder. Satıcı/Hizmet Sunan, verilen adresin alıcıya ait olduğunu teyit edemeyeceğinden bu hususta sorumluluk kabul etmeyecektir. 
 • Sitede bulunan tüm materyallerin hakkı saklıdır. Bu materyalleri kullanarak kişisel sayfalarda yayınlamak ve/veya pazarlamak kesinlikle yasaktır. Aksi halde doğacak ihtilaflarda Satıcı/Hizmet Sunan mesuliyet kabul etmediği gibi haksız kullanım nedeniyle uğrayacağı zararların tazminini isteme hakkına sahiptir.
 • Alıcı, satın aldığı ürünleri kişisel kullanım amaçlı satın aldığını, bu ürünleri tekrar satma gayesinde olmadığını kabul eder.
 • Alıcı’nın, ürün bedelini ödemesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Satıcı, ürünü teslim eder. Satışı yapılan ürün, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketlerinden biri ile gönderilir. Kargo masrafı, sipariş adresine göre hesaplanmakla birlikte Alıcı’ya aittir.
 • Yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
 • 27 Kasım 2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında kullanıcılar satın almış oldukları ürünün tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir ve bu çerçevede ürünü iade edebileceklerdir. Ancak tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulan ürünler, son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve buna benzer niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler için cayma hakkı kullanılamayacaktır.
 • Hizmet Sunan, Hizmet Alan’ın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren hizmet sunumuna kadar hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının olduğunu taahhüt eder. Hizmet Alan’ın cayma hakkı süresi sona ermeden önce, kendi onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler ile cayma hakkı süresi dolmadan ifa edilmiş hizmete ilişkin sözleşmeler için Hizmet Alan cayma hakkını kullanamayacaktır.
 • Satın Alan, satılan ürünün bozulmuş olması halinde bu hususu Satıcı’ya derhal bildirmekle yükümlüdür. Satın Alan, bu durumda ürünü tüm belgeleri ile birlikte teslim aldığı gibi eksiksiz olarak Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığı ile göndermekle yükümlüdür. Ürün, Satıcı’ya ulaştıktan sonra Satıcı, ürünü garanti ve kullanım şartları kapsamında inceleyecek ve bozulmanın kendisinden kaynakladığının tespit edilmesi halinde yenisini ya da muadilini tekrar Alıcı’ya gönderecektir.
 • Tarafların kontrolünde olmayan mücbir sebeplerden; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların yükümlülükleri İşbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. Satıcı, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar/sorunlar yüzünden, Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu değildir.
 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 • İşbu sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Satıcı/Hizmet Sunan’a ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet konusunda hiçbir hakka sahip olduğu anlamını taşımayacaktır.
 • Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 1. DEĞİŞİKLİK

Satıcı/Hizmet Sunan, önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan yukarıda belirtilen maddelerde istediği değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır. Uyuşmazlığın, tüketici uyuşmazlığı olmaması halinde, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu sözleşme ile ilgili aralarında çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkta Satıcı/Hizmet Sunan’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile bilgisayar kayıtları, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Kapat
Add to cart
Görüşmeyi Başlat
Canlı Destek
Canlı Destek - Evde Sağlık
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?