Evde Fizik Tedavi

Evde Fizik Tedavi hizmetleri, felç (inme), MS, Parkinson, omurilik yaralanmaları gibi nörolojik hastalıklarda, kalça-diz protezleri, kalça kırığı, ön çapraz bağ ameliyatları sonrasında veya kasları zayıflamış, yürüyemeyen ileri yaştaki hastalarda, hareket kısıtlılığı olan hastalarda fizik tedavi hizmetlerinin evde sağlanmasıdır.

Evde fizik tedavi hizmetlerinde, tedavi süresi ve planı fizik tedavi uzmanı tarafından belirlenir. Fizyoterapist, fizik tedavi uzmanının belirlediği tedavi planına göre hastaya hizmeti hastanın evinde sağlar.

Fizik tedavi seanslarında egzersiz ve manuel terapi tekniklerine ek olarak; elektroterapi, TENS, CPM Cihazı, kinesiotape gibi farklı tedavi metodları da kullanılabilir.
Evde fizik tedavi hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için canlı destek ile görüşebilirsiniz.

Evde Fizik Tedavi
Adresinizde talep ettiğiniz hizmetin gün ve saatini belirtir misiniz?

Hizmeti talep ettiğiniz tarih ve saat, Memorial Evde Bakım Ekibimizin sizi araması sonrasında onaylanacaktır.Pazar günleri ve resmi tatillerde hizmet talebinde bulunmak için canlı destek üzerinden hasta danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.

Evde Fizik Tedavi

Evde fizik tedavi hizmeti yaşlılık, hastalık, engellilik, nörolojik durumlar, kronik durumlar, tedavi-ameliyat sonrası gereklilik veya istek halinde kişinin bulunduğu yerde fizik tedavi (rehabilitasyon- fizyoterapi) yapılmasıdır. Bu tür durumlarda fizik tedavi kişinin günlük yaşam aktivitelerine dönebilmesine yardımcı olacak önemli bir sağlık uygulaması olup hastane, ayaktan klinik ya da özel fizik tedavi kliniklerinde verilen bir hizmettir. Evde uygulanacak fizik tedavi hizmetlerinde de aynı şekilde, tedavi süresi ve planı istemi yapan uzman hekim tarafından belirlenmiş olur. Fizyoterapist, uzmanının belirlediği tedavi planına göre hastaya hizmeti kişilerin sahip oldukları kas kuvveti, hareket kabiliyeti ve genel iyilik hallerinin korunması ve varsa mevcut problemlerin giderilerek yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla hastanın evinde sağlar.

Fizik tedavi seanslarında egzersiz ve manuel terapi tekniklerine ek olarak; elektroterapi, TENS, CPM Cihazı, kinesiotape gibi farklı tedavi yöntemleri de kullanılabilir.

Evde fizik tedavi hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için canlı destek ile görüşebilirsiniz

Evde Fizik Tedavi Nasıl Yapılır?

Evde fizik tedavi uygulamaları alanında uzman doktorlarca uygun görülen tedavilerin fizyoterapistler tarafından ev ortamında hastalara uygulanması işlemidir. Evde fizik tedavi süreci tipik olarak aşağıdaki unsurları kapsar:

 1. İlk Değerlendirme: Nitelikli bir fizyoterapist, hastanın tıbbi geçmişi, mevcut fiziksel durumu, fonksiyonel sınırlamaları ve tedavi hedefleri hakkında derinlemesine bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirme, bireyselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturmak için temel teşkil eder.
 2. Özelleştirilmiş Tedavi Planı: Değerlendirme bulgularına dayanarak fizyoterapist, çeşitli tedavi yöntemleri, egzersizleri, manuel teknikleri ve müdahaleleri kapsayabilen kişiye özel bir tedavi planı oluşturur. Plan, hastanın özel durumuna, hedeflerine ve mevcut problemlere uygun şekilde uyarlanır.
 3. Ev İçi Seanslar: Tedavi planının oluşturulmasını takiben fizyoterapist, tedavi seanslarını doğrudan hastanın bulunduğu yerde uygular. Bu seanslar, eklem hareket açıklığını ve kas kuvvetini arttırmayı, ağrı ve kısıtlılıkları ise azaltmayı amaçlar. Kişinin genel fonksiyonel kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan uygulamalı egzersizler, manuel terapiler, elektroterapiler ve diğer gerekli müdahaleleri kapsar.
 4. Hasta Eğitimi: Evde fizik tedavi hizmeti sayesinde hastalar kendi iyileşme süreçlerine aktif olarak katılmaları için bilgi ve becerilerle eğitilirler. Hastalar, ilerlemelerini optimize etmek ve gelecekteki sorunları önlemek için uygun vücut mekaniği, egzersizler ve öz bakım stratejileri konusunda eğitilir.
 5. İlerleme İzleme ve Modifikasyon: Tedavi süresince fizyoterapist hastanın ilerlemesini izler ve tedavi planını gerekirse uzman hekimle ile birlikte değiştirir. İyileşmeler, aksaklıklar veya hastanın durumundaki değişikliklere göre tedavi seçenekleri güncellenir.
 6. Kolaylık ve Erişilebilirlik: Evde fizik tedavi, özellikle hareket zorluğu çeken veya uzak yerlerde ikamet eden bireyler için kolaylık ve erişilebilirlik sunar. Hastaların bir kliniğe gitme ihtiyacını ortadan kaldırarak rehabilitasyonu daha uygulanabilir ve konforlu hale getirir.

Evde fizik tedavinin etkinliğinin ve uygunluğunun hastanın durumunun niteliğine, özel terapötik gereksinimlerine ve nitelikli bir fizyoterapistin rehberliğine bağlı olduğunun altını çizmek önemlidir. Herhangi bir tıbbi müdahalede olduğu gibi, en iyi sonuçları ve hasta güvenliğini sağlamak için sağlık uzmanlarıyla istişareyi içeren işbirlikçi bir yaklaşım önerilmektedir.

Evde Fizik Tedavide Yöntemleri Nelerdir? Evde Fizik Tedavi Neleri Kapsar?

Evde fizik tedavi, kas-iskelet sistemi, kas- sinir işlevleri ve fonksiyonel bozuklukları hastanın evinin konforunda ele almak için çeşitli yöntemler ve yöntemler kullanır. Bu yöntemler bireyin özel durumuna, hedeflerine ve terapötik ihtiyaçlarına göre uyarlanır. Evde fizik tedavi uygulamalarında yaygın olarak kullanılan bazı yöntemler:

 1. Terapötik Egzersizler: Evde fizik tedavinin temel taşı olan terapötik (tedavi edici) egzersizler; güç, esneklik, denge ve koordinasyonu geliştirmek için tasarlanmış bir dizi hareket ve aktiviteyi kapsar. Bu egzersizler hastanın durumuna göre kişiselleştirilir ve esneme, direnç eğitimi, hareket açıklığı egzersizleri ve fonksiyonel aktiviteleri içerebilir.
 2. Manuel Teknikler: Evde fizik tedavi seansları sırasında gerekli görüldüğünde manuel teknikler uygulayabilir. Bu uygulamalı müdahaleler, ağrıyı hafifletmek, hareketliliği artırmak ve doku fonksiyonunu geliştirmek için eklem hareketleri, yumuşak doku hareketleri, kas yüzeyi gevşetme ve manuel germe yöntemlerini içerebilir.
 3. Yürüyüş Eğitimi: Hareketlilik sorunları olan bireyler için yürüyüş eğitimi, yürüme modellerini iyileştirmeye ve uygun biyomekaniği geri kazanmaya odaklanır. Fizyoterapist uygun adım uzunluğu, duruş, ağırlık dağılımı ve yürüme hızı üzerinde çalışabilir.
 4. Ağrı Yönetimi Teknikleri: Evde fizik tedavi, ağrıyı hafifletmek, iltihabı azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için sıcak veya soğuk terapi, ultrason ve deri üzerinden elektriksel sinir uyarımı (TENS) gibi ağrı yönetimi tedavilerini uygulayabilir.
 5. Denge ve Düşmeyi Önleme: Fizyoterapistler, özellikle yaşlı yetişkinler veya denge sorunları olan bireyler için önemli olan düşme riskini azaltmak için denge egzersizleri ve eğitimi uygulayabilir. Bu, denge, koordinasyon ve durağanlığı artırmaya yönelik faaliyetleri içerebilir.
 6. Yardımcı Cihaz Eğitimi: Bir hasta hareket yardımcıları (koltuk değnekleri, yürüteçler veya bastonlar gibi) kullanıyorsa, fizyoterapist bunların doğru kullanımı konusunda rehberlik sağlayabilir ve hareketliliği ve bağımsızlığı artırmak için yeni teknikler sunabilir.
 7. Fonksiyonel Aktivite Eğitimi: Terapi, hastanın hedefleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili belirli günlük görevlerin veya işlevsel hareketlerin uygulanmasını içerebilir. Bu kapsamda ev ortamında gerekli olan ve yapılabilecek yatağa girip çıkma, giyinme veya nesnelere uzanma gibi faaliyetleri uygulamalı olarak çalışılabilir.
 8. Nefes Alma ve Solunum Egzersizleri: Bazı durumlarda fizyoterapistler, özellikle solunum rahatsızlığı olan bireylerde akciğer fonksiyonlarını iyileştirmek için solunum egzersizleri ve teknikleri uygulayabilir.
 9. Eğitim ve Ergonomi: Evde fizik tedavi genellikle gelecekteki sorunları önlemek ve hastanın ev ortamında işlevsel yeteneklerini iyileştirmek etmek için uygun vücut mekaniği, duruş ve ergonomi eğitimini içerir.
 10. Tele-Sağlık ve Tele-Rehabilitasyon: Teknolojideki ilerlemelerle birlikte, bazı ev tabanlı fizik tedavi seansları tele-sağlık platformları aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Fizyoterapist, video görüşmeleri ve dijital iletişim kullanarak hastaya egzersizler ve teknikler konusunda uzaktan rehberlik eder.
 11. İlerleme İzleme ve Değişiklik: Evde fizik tedavi uygulamaları süresince, hastanın göstermiş olduğu iyileşmelere veya değişiklikleri diğer ekip paydaşları ile görüşülerek gerekli tedavi organize edilir.

Evde Fizik Tedavi Süreci Nasıl İşler?

İlk Değerlendirme:

– Süreç, uzman bir fizyoterapist tarafından yapılan ilk değerlendirme ile başlar. Bu değerlendirme, hastanın tıbbi geçmişinin, mevcut fiziksel durumunun, fonksiyonel kısıtlılıklarının ve terapötik hedeflerinin kapsamlı bir incelemesini içerir.

Özelleştirilmiş Tedavi Planı:

– Değerlendirme bulgularına dayanarak, fizyoterapist kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturur. Bu plan, hastanın özel durumunu ve hedeflerini ele almak için uyarlanmış bir dizi tedavi edici uygulama, egzersiz, teknik ve müdahaleyi kapsar. Bu tedavi planı; evde yapılacak seansların sıklığı, süresi ve niteliğinin yanı sıra hedeflenen sonuçları da ana hatlarıyla belirtir.

Ev İçi Seanslar:

– Fizyoterapist, terapötik seansları doğrudan hastanın ev ortamında gerçekleştirir. Bu seanslar tedavi planına göre planlanır ve öngörülen kazanımları elde etmeyi amaçlar. Seanslar sırasında fizyoterapist, hareketliliği, gücü, esnekliği ve fonksiyonel kapasiteyi geliştirmek için kişiselleştirilmiş egzersizler, manuel teknikler ve diğer müdahaleler yoluyla hastayı tedavi eder.

Evde Egzersiz Programları:

– Yüz yüze seanslara ek olarak, fizyoterapist hastaya bir ev egzersiz programı verebilir. Bu program, hastanın rehabilitasyonunu daha da ilerletmek için gerekli egzersizleri ve aktiviteleri kapsar.

Geçiş ve Devam:

– Hastanın durumu iyileştikçe ve terapötik hedeflere ulaşıldıkça, fizyoterapist hastanın bakım veya kendi kendini yönetme aşamasına geçmesine yardımcı olabilir.

Evde fizyoterapi sürecinin son derece bireyselleştirilmiş ve uyarlanabilir olduğunu, her adımın hastanın özel ihtiyaçlarına ve koşullarına göre uyarlandığını vurgulamak önemlidir. Hasta, fizyoterapist ve diğer sağlık uzmanları arasındaki işbirliği, tedavi yaklaşımının etkinliğini ve güvenliğini sağlamak için çok önemlidir.

Evde Fizik Tedavi Hizmetinden Kimler Faydalanabilir?

Evde fizik tedavi hizmetleri, geleneksel klinik tabanlı fizyoterapiye erişimde zorluk yaşayan veya kendi evlerinin konforunda tedavi görmeyi tercih eden çok çeşitli hastalık grubunda verilmektedir. Aşağıda evde fizik tedavi hizmetlerinden faydalanabilecek kişilere örnekler verilmiştir:

 1. Yaşlı Bireyler: Hareket güçlüğü çeken, kronik rahatsızlıkları olan veya kliniğe gitmekte zorlanan yaşlı yetişkinler evde fizik tedaviden faydalanabilir. Evde fizik tedavi hizmeti yaşlılarda dengeyi, gücü ve hareketliliği geliştirmeye yardımcı olabilir, düşme riskini azaltır ve genel yaşam kalitesini artırır.
 2. Ameliyat Sonrası Hastalar: Eklem yerine koyma (protez ameliyatları), omurga ameliyatları veya çeşitli türdeki ortopedik müdahaleler sonrası hastanın iyileşmeyişini teşvik etmek ve fonksiyonel yeteneklerini yeniden kazandırmak için evde hedefe yönelik rehabilitasyon almaları çok önemlidir.
 3. Nörolojik Durumlar: İnme (felç), Multipl Skleroz (MS) veya Parkinson hastalığı gibi kronik nörolojik rahatsızlıkları olan hastalar, motor becerileri, koordinasyonu ve genel işlevsel bağımsızlığı geliştirmeye odaklanan evde fizik tedavi uygulamalarından faydalanabilir.
 4. Kronik Ağrı Çekenler: Boyun-sırt-bel ağrısı, artrit veya fibromiyalji gibi kronik ağrı şikâyeti bulunan hastalar evde uygulanacak kişiselleştirilmiş ağrı yönetimi stratejilerinden ve terapötik egzersizlerden faydalanabilir.
 5. Pediatrik Hastalar: Doğuştan gelen veya gelişimsel süreçte karşılaşılan bozukluklarda, hareketlilik sorunları veya yaşıtlarına göre hareket geriliği bulunan çocuklarda ev ortamlarında özel fizik tedavi hizmeti verilebilir.
 6. Hareket Kısıtlılığı Olan Bireyler: Yaralanmalar, sakatlık veya diğer sağlık sorunları nedeniyle hareket kaybı olan kişiler, özel ihtiyaçlarına ve yeteneklerine göre eden bireyselleştirilmiş egzersizler ve gerekli diğer tedavileri evde fizik tedavi bünyesinde alabilirler.
 7. Sporcular ve Spor Yaralanmaları: Evde hedefe yönelik rehabilitasyon hizmeti sporcuların yaşadıkları sakatlıkları tedavi ederek onların yaptıkları spora güvenli ve etkili bir şekilde geri dönmelerine olanak tanır.
 8. Ulaşım Sorunları Olan Bireyler: Hastanede veya klinikte tedavi görmek yerine ev konforunda fizik tedavi hizmeti almak isteyen kişiler ile buralara ulaşım güçlüğü çeken kişiler evde fizik tedavi hizmetini tercih edebilirler.

Evde Fizik Tedavi Hizmeti Almanın Avantajları? Neden Evde Fizik Tedavi Hizmeti Almalıyım?

 1. Rahatlık ve Konfor: Evde fizik tedavi, bireylerin kendi evlerinin rahat ortamında tedavi almalarına olanak tanır.
 2. Kişiselleştirilmiş Bakım: Evde fizik tedavi, fizyoterapistin hastanın özel durumuna, ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre uyarlanmış, bireyselleştirilmiş tedavi hizmetine olanak tanır. Bu sayede daha etkili sonuçlara ve daha kısa zamanda ulaşılabilir.
 3. Optimal Zaman Yönetimi: Evde fizik tedavi, bir kliniğe gitme ihtiyacını ortadan kaldırarak hem hasta hem de bakım verenler için zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar.
 4. Tedavi Sürekliliği: Ev ortamında bulunmak, rehabilitasyon sürecine daha güçlü bir bağlılık ve katılım duygusunu teşvik edebilir. Hastalar egzersizleri ve müdahaleleri takip etme konusunda kendilerini daha motive hissedebilirler.
 5. Bire Bir İlgi: Evde fizik tedavi seansları tipik olarak fizyoterapistin bire bir ilgisini içerir. Bu durum hasta ile fizyoterapist arasında daha iyi bir iletişim sağlar.
 6. Etkili Tedavi Sonuçları: Evde tedavinin rahatlığı, reçete edilen tedavi planına daha iyi uyulmasını sağlayarak sonuçların iyileşmesini ve iyileşmenin hızlanmasını sağlayabilir.
 7. Tedaviye Kolay Erişilebilirlik: Hareket kabiliyeti sınırlı olan, ulaşım güçlüğü çeken veya klinik tesislere erişimde zorluk yaşayan bireyler, evlerinde fizik tedavi hizmeti sayesinde tedavi olabilirler. Bu durum rehabilitasyonu daha erişilebilir ve uygulanabilir hale getirir.
 8. Aile ve Bakıcı Katılımı: Evde fizik tedavi, aile üyelerinin veya bakıcıların hastanın tedavisine aktif olarak katılmaları ve rehabilitasyon sürecine yardımcı olacak teknikleri öğrenmeleri için bir fırsat sağlar.
 9. **Enfeksiyon Riskini Azaltır**: Evde fizik tedavi, klinik bir ortamda karşılaşılabilecek potansiyel enfeksiyonlara veya hastalıklara maruz kalmayı azaltabilir, bu da özellikle hastalık salgınları veya pandemi dönemlerinde önemli olabilir.
 10. Geçiş Dönemi Bakımı: Ameliyat veya yaralanma sonrası hastaneden eve geçiş yapan hastalar için evde fizik tedavi, sorunsuz bir iyileşme süreci sağlayarak kesintisiz bir bakım sürekliliği sağlayabilir.
 11. Özelleştirilmiş Ev Egzersiz Programları: Fizyoterapistler hastanın ev ortamını değerlendirebilir ve işlevsel ve etkili ev egzersiz programları için ev eşyalarını, mobilyaları veya alanı içeren egzersizler tasarlayabilir.
 12. Mahremiyet ve Saygınlık: Evde fizik tedavi hastanın mahremiyetine ve saygınlığına saygı gösterir, çünkü hasta tedavi alanını başkalarıyla paylaşmak zorunda kalmadan özel bir ortamda tedavi görür.

Evde Fizik Tedavi Hizmeti Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Evde fizik tedavi hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için canlı destek ile görüşebilirsiniz.

Evde fizik tedavi hizmeti hangi şehirlere verilmektedir?

Memorial Evde Sağlık kapsamındaki Evde Fizik Tedavi Hizmeti İstanbul il sınırları içinde verilmektedir.

Evde fizik tedavi hizmetini nasıl alabilirim?

Memorial Evde Sağlık kapsamındaki Evde Fizik Tedavi Hizmetine web sayfası üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz.  Sonrasında Çağrı Merkezimiz sizi arayarak başvurunuzu tamamlamaktadır. Aynı zamanda doğrudan canlı destek ile görüşebilir ya da çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

Hangi sıklıkla evde fizik tedavi yaptırılmalıdır?

Evde fizik tedavi seanslarının sıklığı, bireyin özel durumuna, hedeflerine ve fizyoterapistin tavsiyelerine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. En uygun seans sıklığı, hastanın ihtiyaçlarının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesiyle belirlenir ve zaman içinde hastanın durumundaki ilerleme ve değişikliklere göre ayarlanabilir.

Evde Bakım kategorisindeki diğer paketleri görüntülemek için tıklayın.