COVID-19 Sonrası Kontrol Paketi – Temel

COVID-19 hastalığını geçirmiş olan kişilerde hastalığın olası etkilerini değerlendirmek için özel hazırlanan check-up paketi; hemogram ( tam kan sayımı), CRP, AST, ALT, üre, kreatinin, IgG ve IgM gibi standart testleri içerir.

 

Test Sayısı
8
Örnek Tipi
İdrar Kan
Tahmini Sonuçlanma Süresi
Tahmini sonuçlanma süreleri numunelerin laboratuvara ulaştıktan sonra geçen süreyi belirtmektedir.
72 Saat

Adresinizde talep ettiğiniz hizmetin gün ve saatini belirtir misiniz?

Hizmeti talep ettiğiniz tarih ve saat, Memorial Evde Bakım Ekibimizin sizi araması sonrasında onaylanacaktır.Pazar günleri ve resmi tatillerde hizmet talebinde bulunmak için canlı destek üzerinden hasta danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.

Online Doktor Görüşmesi ister misiniz?

Sonuçlarınızın belirlenen doktorlarımız tarafından Online Doktor Görüşmesi ile değerlendirilmesini ister misiniz?

Online Doktor ile sonuçlarınızın değerlendirilmesi ek 250 TL ile ücretlendirilecektir.

Kupon kodunuz varsa bir sonraki adımda kullanarak indirimden faydalanabilirsiniz.

Bu Test Benim için Uygun mu?

Dünyada ve ülkemizde etkili olmaya devam eden yeni koronavirüs ve varyantları ile alt türlerinin neden olduğu COVID-19 hastalığı sonrasında ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. COVID-19 ardından; halen bazı endişeleriniz var ve halsizlik, çabuk yorulma, kas ağrıları gibi devam eden semptomlarınız bulunuyorsa bu standart test paketi sizin için uygun olacaktır.

COVID-19 Sonrası Kontrol Paketi – Temel Hakkında

Özel talimatlar

Bu test örneği sabah erken saatlerde aç karnına verebilirsiniz. Paket içinde antikor testleri de olduğu için hastalığı ne zaman geçirdiğinizi ve aşılanma durumunuz ile aşılarınızın çeşit ve tarihlerini de belirtmeniz önemlidir.

Uzman görüşü

COVID-19 hastalığını geçirenlerin vücudunda olumsuz değişimler ve belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Pek çok insan test sonucu negatif olduktan sonra da çeşitli sağlık problemleri yaşadığını ifade etmektedir. Kısa dönem ve uzun dönemde farklı semptom ve hastalıklar kalıcı olabilmektedir ve bir hekim tarafından değerlendirilmesinde fayda vardır. Böbrek, karaciğer, ve kan değerleri ile vücuttaki inflamasyonu değerlendiren bu standart test paket özellikle COVID enfeksiyonu sonrası yakın dönemde görülebilecek bazı etkiler ve antikor seviyeleri hakkında bilgi verebilecektir. IgM yani erken evre antikor testinde antikorlarını belirleyen serolojik testin sonucunda ortaya çıkan ‘pozitif’ sonuç, yakın zamanda kişinin virüs ile enfekte olduğunu belirlemektedir. IgG yani geç cevap antikor testindeki ‘pozitif’ değer ise COVID-19 (SARS-CoV-2) enfeksiyonuna maruz kaldığınızı saptamakta, enfeksiyona karşı bağışıklık sisteminin yanıt verdiği anlaşılmaktadır.

İçerdiği Test Grupları

Vücuttaki akyuvar, alyuvar ve kan pulcukları sayısı ile hemoglobin ve hematokrit değerlerinin ölçüldüğü tam kan sayımı (hemogram) testi pek çok hastalığın tanısının konulmasına yardımcı olmaktadır. Vücudumuz için hayati öneme sahip içerikteki kanımızın özellikleri çeşitli sağlık sorunları ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. Tam kan sayımı CBC, Hemogram, ve TKS isimleriyle de bilinmektedir. Kandaki hücrelerin sayısını ölçen bu test ile beyaz kan hücreleri (WBC), kırmızı kan hücreleri (RBC) ve trombositler (PLT’ler) plazma içindeki üç hücrenin sayımı yapılır. Bu test sayesinde; kanama bozukluğuna bağlı sorunlar, kansızlık yani anemi, enfeksiyonlar, bağışıklık sisteminin organları enfeksiyondan ve yaralanmadan korumak için başlattığı süreç olan enflamasyon ( vücuttaki iltihap durumu), kan kanseri gibi hücreleri olumsuz yönde etkileyen birçok durum tespit edilebilmektedir.

AST (Aspartat Aminotransferaz) vücudumuzun en büyük organı olan karaciğer tarafından vücudun normal çalışması için üretilen bir enzimdir. SGOT (serum glutamik-oksaloasetik transaminaz) olarak da adlandırılan AST; beyin, kalp, böbrek, kas ve kırmızı kan hücrelerinde de bir miktar bulunur. Başta karaciğer kanseri olmak üzere, kronik hepatit, siroz ve safra kanallarındaki tıkanıklıklar, travmalar, karaciğer yağlanması, kateterizasyon ve anjiyoplasti, nöromüsküler hastalıklar ve aşırı AST yüksekliğine neden olabilir. AST değerlerinin yüksek olması karaciğer, kalp, beyin, böbrek ve kaslardaki herhangi bir hastalığı işaret edebilir. Böbrek hastalıkları, diyaliz, diyabetik ketoasidoz, hamilelik ve B6 vitamin eksikliği ile ileri derecedeki beslenme bozuklukları ise AST düşüklüğüne neden olur. Normal değerlerin altında görülen AST, genellikle bir sorun olarak değerlendirilmese de, düşük olmasının nedenlerinin de iyi araştırılması gerekir.
ALT (Alanin Aminotransferaz), vücudun en önemli organlarından biri olan karaciğer tarafından üretilen bir enzimdir. Çoğunlukla karaciğerde bulunan ALT; az miktarda kalp, böbrek ve kaslarda da bulunur. ALT yüksekliğine karaciğer yağlanması, obezite, diyabet, ilaç kullanımı, alkol kullanımı, hepatitler, siroz, safra yolu tıkanıklıkları, malignite ve kalp yetmezliği neden olur. ALT düzeylerinin düşük olması ise genellikle tıbbi açıdan bir anlam ve tehlike ifade etmez. Bu nedenle ALT seviyesini düşük olduğunu gören kişilerin endişe etmesine gerek yoktur.

Üre, proteinlerde bulunan amino asitlerin son parçalanma ürünüdür. Protein parçalanması sonucunda karaciğerde amonyak formunda olan azot ortaya çıkar. Azot, atık ürün üresini oluşturmak için karaciğerdeki diğer kimyasallarla birleşir ve üre kan dolaşımına karışarak böbreklere ulaşır. Böbreklerde kandan süzülen üre, idrar yolu ile vücut dışına atılır. Sağlıklı bireylerdeki sağlıklı böbrekler, vücudun ürettiği ürenin yüzde 90’ından fazlasını dışarı atar. Bu durum böbreklerin sağlıklı çalıştığını gösterir. Böbrek veya karaciğerde görülen hastalıklar, kandaki üre miktarını etkileyebilir. Karaciğerde üre miktarı arttığında veya böbrekler tarafından çıkarılan üre miktarı azaldığında, kan üre oranı yükselir. Yine karaciğerin önemli hasarı veya hastalığından üre üretimi azalırsa kan üre oranı düşebilir. Üre testi kandaki üre seviyesini belirlemektedir.
Kreatinin vücutta böbrek fonksiyonlarını gösteren en önemli parametrelerden biridir. Kandaki kreatinin miktarının kan testi ile ölçülmesi işlemine serum kreatinin, idrardaki kreatinin seviyelerini ölçme işlemine ise kreatinini klirensi adı verilmektedir.

Antikorlar veya immünglobülinler, vücudun bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar. Virüsleri, bakterileri ve diğer yabancı maddeleri ("antijenler" olarak adlandırılır) yakalayabilir ve onları zararsız hale getirebilirler. Beş farklı immünglobülin sınıfı ve birkaç alt sınıf vardır. Her sınıf, biraz farklı bir role sahip olan bir antikor grubunu temsil eder. İmmünglobülin M (IgM), plazma hücrelerinde (özel beyaz kan hücreleri) oluşan ve patojenler veya diğer yabancı maddelerle (antijenler) temas ettiklerinde kana salınan antikorlardır. Orada antijenlerle birleşirler ve vücutta daha fazla savunma reaksiyonunu tetiklerler. Kandaki IgM seviyesi, enfeksiyon durumunda özellikle hızla yükselir ve akut veya kalıcı bir enfeksiyona işaret eder.
Antikorlar veya immünglobülinler, vücudun bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar. Virüsleri, bakterileri ve diğer yabancı maddeleri ("antijenler" olarak adlandırılır) yakalayabilir ve onları zararsız hale getirebilirler. Beş farklı immünglobülin sınıfı ve birkaç alt sınıf vardır. Her sınıf, biraz farklı bir role sahip olan bir antikor grubunu temsil eder. İnsan kanındaki baskın antikor tipi immünoglobulin G'dir (IgG). En önemli görevleri, vücuda girmiş virüsleri, bakterileri ve bunların metabolik ürünlerini, ayrıca vücutta enflamasyon sırasında veya hücreler yok edildiğinde üretilen maddeleri yakalamaktır. Kandaki antikorların yaklaşık %70-80'i, dokulara girebilen ve enfeksiyonla savaşabilen immünglobülin G (IgG) antikorlarıdır. IgG, antikor bazlı bağışıklığın çoğunu sağlar. IgG antikorları, mikroorganizmalara karşı uzun süreli korumanın temelini oluşturur ve sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olanlarda, yeniden enfeksiyonu önlemek için yeterli IgG antikorları üretilir. Kandaki immünglobülinlerin yaklaşık %70-80'i IgG'dir. İlk enfeksiyon sırasında spesifik IgG antikorları üretilir ve vücut, aynı antijene maruz kaldığında hızla yeniden üretilebilen bir IgG antikorları vücudu korur. IgG antikorları, mikroorganizmalara karşı uzun süreli korumanın temelini oluşturmaktadır. IgG testi ile vücuttaki antikor seviyesi belirlenebilmektedir.

Enflamasyon ( yangı, iltihap), vücudu mikroplar ve zararlı maddelerden kurtarmak ve doku hasarına karşı korumak için bağışıklık sisteminin kullandığı savunma yöntemdir. Tipik iltihap belirtileri arasında; ateş, kızarıklık, şişme ve ağrı bulunur. Enflamasyon akut veya kronik olabilir. Akut enflamasyona genellikle enfeksiyon veya yaralanmalar neden olur ve geçicidir. Kronik enflamasyona ise artrit, inflamatuar bağırsak hastalığı veya astım gibi kronik de denilen uzun süreli durumlar neden olur. Enflamasyon yani iltihap, kandaki belirli protein seviyelerinin yükselmesine neden olur ve bunlar, bazı durumlarda sebebin yanı sıra bu durumun kapsamını değerlendirmek için ölçülebilir. Vücutta bir iltihap oluştuğunda C-Reaktif Protein(CRP) değeri artar. CRP testi ile kandaki iltihap değeri ölçülmektedir. CRP seviyeleri enfeksiyonlar, iltihaplanma ve çeşitli hastalıklar sonucu yükselmektedir.