Evde Yara Bakımı

Yara, herhangi bir dış nedenle doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Yaralar, akut ve kronik olmak üzere 2 tiptir.

Akut yaralar sıyrık, yanık ve kesik gibi bazı nedenlerden dolayı oluşan ve genellikle 3-4 hafta içerisinde iyileşebilen yaralardır. Kronik yaralar ise yatağa bağımlılık, damar yetmezliği, diyabet hastalığı gibi durumlar sonucu oluşan ve 6-8 haftadan beri iyileşmeyen, uzun süreli veya kalıcı olabilen yaralardır.

Vücutta ameliyat sonrası ya da yaralanma ve çeşitli hastalıklar sebebiyle oluşan yaralara belirli aralıklarla pansuman ile bakım yapılması çok önemlidir.

Pansuman ve yara bakımı, bu konuda profesyonel yara bakımı ekibi tarafından gerçekleştirilmelidir.  Aksi halde bu konudaki bilinçsiz uygulamaların yaranın bulunduğu bölge ve genel sağlığa zarar verebileceği unutulmamalıdır.

Evde Yara Bakımı
Adresinizde talep ettiğiniz hizmetin gün ve saatini belirtir misiniz?

Hizmeti talep ettiğiniz tarih ve saat, Memorial Evde Bakım Ekibimizin sizi araması sonrasında onaylanacaktır.Pazar günleri ve resmi tatillerde hizmet talebinde bulunmak için canlı destek üzerinden hasta danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.

Evde yara bakımı hizmetinde; yaranın durumuna göre yapılacak pansuman sayısı ve sıklığı uzman yara bakımı ekibi tarafından belirlenmektedir.

Evde yara bakımının amacı, yaranın türünü ve tedavisini belirlemek, yaranın iyileşmesini engelleyen sebepleri bulmak, olabildiğince bu sebepleri ortadan kaldırmak ve yaranın iyileşebilmesi için uygun ortamı sağlamaktır. Evde sağlık hizmetini veren yara bakım ekibinin bir diğer görevi de, çoğunlukla yatağa bağımlı olan bu hastaların yakınlarını ve bakıcılarına eğitim vererek, yeni yara açılmasını önlemektir.

Multidisipliner yaklaşımlarla gerçekleştirilen evde pansuman ve yara bakımı hizmet alanlarımız şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Ameliyat sonrası iyileşmeyen yaralar,
  • Arteriyel yetmezlik yarası ( tıkayıcı damar hastalığına bağlı yaralar)
  • Venöz yetmezliği yaraları ( varis yaraları),
  • Radyasyon hasarı yarası,
  • Basınç yarası / basınç ülseri / dekübitis-(hareketsizlik sonucu sırtta ve kalçalarda açılan yaralar)
  • Diyabetik ayak / diyabetik ülser yarası,
  • Akut ve kronik yara gibi birçok alanda tanı – tedavi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

*Yatağa bağımlı hastalar için de yatak yarası oluşumunun engellenmesi ve mevcut yaraların düzenli bakımının yapılması gerekmektedir. Evde pansuman ve yara bakımını yürüten uzman ekibimiz, bu durumdaki hastaların yakınlarına ve bakımını üslenen kişilere gerekli eğitimleri de vermektedir. Bu sayede yeni yaraların açılması önlenebilmektedir.