Evlilik Öncesi Tarama Paketi

Evlilik Öncesi Tarama Paketi, Evlenmeyi planlayan çiftlerin Türk Medeni Kanunu’na göre evlenmeye engel teşkil eden hastalıklarının var olup olmadığını belirlemek için ve doğacak çocukları genetik geçişli hastalıklardan korumak amacıyla zorunlu olarak yapılması gereken bir tarama testi grubudur.

Test Sayısı
7
Örnek Tipi
Kan
Tahmini Sonuçlanma Süresi
Tahmini sonuçlanma süreleri numunelerin laboratuvara ulaştıktan sonra geçen süreyi belirtmektedir.
4 Saat

Adresinizde talep ettiğiniz hizmetin gün ve saatini belirtir misiniz?

Hizmeti talep ettiğiniz tarih ve saat, Memorial Evde Bakım Ekibimizin sizi araması sonrasında onaylanacaktır.Pazar günleri ve resmi tatillerde hizmet talebinde bulunmak için canlı destek üzerinden hasta danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.

Online Doktor Görüşmesi ister misiniz?

Sonuçlarınızın belirlenen doktorlarımız tarafından Online Doktor Görüşmesi ile değerlendirilmesini ister misiniz?

Online Doktor ile sonuçlarınızın değerlendirilmesi ek 250 TL ile ücretlendirilecektir.

Kupon kodunuz varsa bir sonraki adımda kullanarak indirimden faydalanabilirsiniz.

Bu Test Benim için Uygun mu?

Evlenmeyi planlayan çiftlerin yaptırması zorunlu olan bu testlerle çiftlerin birbirine geçirebileceği bulaşıcı hastalıklar ve evlendikten sonra çocuklarına genetik olarak aktarılabilecek genetik geçişli hastalıkların varlığı taranmaktadır. Yapılan basit bir kan testi ile evliliğe engel teşkil edebilecek bulaşıcı hastalıklar ya da çiftin doğacak çocuklarında görülebilecek genetik geçişli hastalıkların varlığı belirlenebilmekte ve gerekli önlemler alınabilmektedir. Test sonuçlarına görev çiftler danışmanlık ve tüp bebek programlarına yönlendirilmektedir.

Evlilik Öncesi Tarama Paketi Hakkında

Özel talimatlar Evlilik Öncesi Tarama Paketi testleri için özel bir talimat bulunmamaktadır. Uzman görüşü  Nikah başvurusu için gerekli evraklar arasında yer alan sağlık raporunda akciğer filmi ve kan testleri bulunmaktadır. Verem, cüzzam, bel soğukluğu, frengi ve şankroid gibi bulaşıcı hastalıklar evliliğe engel teşkil eden hastalıklar arasında yer almaktadır. Çiftlerden bu hastalıklardan biri bulunuyorsa kişi tedavi olup hastalık iyileşene kadar evlilik ertelenebilmektedir. Evlilik öncesi tarama paketinde; ANTİ-HIV, HBsAg,  ANTİ-HCV,  VDRL, Hemoglobin Elektroforezi, kan grubu, tam kan sayımı (Hemogram) testleri ve akciğer grafisi bulunmaktadır. Bu testler sayesinde çiftlerin birbirine bulaştırabileceği riskli hastalıklar ve anne babaların çocuklarına genetik hastalıklar aktarma olasılığı azaltılmaktadır. Bu test paketi bulaşıcı, hayati risk taşıyan hastalıklar ve ileride doğacak çocuklara aktarılabilecek genetik geçişli hastalıklara karşı önemli bir önlemdir. Genetik geçişli hastalıkların varlığında çiftler tüp bebek programlarına yönlendirilmektedir. Bu sayede çiftlerin de gelecek kuşaklar ile ilgili kafalarındaki soru işaretleri giderilecek ve yaşam kaliteleri de artacaktır.  

İçerdiği Test Grupları

Vücuttaki akyuvar, alyuvar ve kan pulcukları sayısı ile hemoglobin ve hematokrit değerlerinin ölçüldüğü tam kan sayımı (hemogram) testi pek çok hastalığın tanısının konulmasına yardımcı olmaktadır. Vücudumuz için hayati öneme sahip içerikteki kanımızın özellikleri çeşitli sağlık sorunları ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. Tam kan sayımı CBC, Hemogram, ve TKS isimleriyle de bilinmektedir. Kandaki hücrelerin sayısını ölçen bu test ile beyaz kan hücreleri (WBC), kırmızı kan hücreleri (RBC) ve trombositler (PLT’ler) plazma içindeki üç hücrenin sayımı yapılır. Bu test sayesinde; kanama bozukluğuna bağlı sorunlar, kansızlık yani anemi, enfeksiyonlar, bağışıklık sisteminin organları enfeksiyondan ve yaralanmadan korumak için başlattığı süreç olan enflamasyon ( vücuttaki iltihap durumu), kan kanseri gibi hücreleri olumsuz yönde etkileyen birçok durum tespit edilebilmektedir.

HIV; önlem alınmadan yaşanan cinsel temas veya kan yolu ile bulaşan bir virüstür. Vücut dokularına yerleştikten sonra bağışıklık sistemini enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakan HIV virüsünün neden olduğu AIDS hastalığı ise yaşamı tehdit eden ancak günümüzde tedavi edilebilen bir hastalıktır. HIV virüsünün erken tanısı için şüpheli temastan sonra 10 ile 33 gün içerisinde antikor ve antijene aynı anda bakılan kombinasyon testler yapılmaktadır. Günümüzde HIV virüsünün tespiti için en sık kullanılan test olan bu kombinasyon testler genellikle “HIV 1/2 ab+p24 ag” olarak isimlendirilmektedir. Sonucun negatif çıkması hastanın herhangi bir risk altında olmadığını gösterirken, testin pozitif çıması durumunda Anti-HIV antikoru daha detaylı olarak gösteren doğrulama testleri (Western Blot) yapılmaktadır. Virüsün genetik maddesinin varlığını ve miktarını saptayan testler (PCR, polimeraz zincir reaksiyonu) hem gerekli durumlarda tanıda yardımcı olur, hem de tedavinin takibinde ve ilaçların etkinliğinin izlenmesinde kullanılır.
Hepatit C virüsü yani HCV ile enfekte olan kişilerin vücudu virüse karşı bir antikor üretmektedir, bu antikora Anti HCV antikoru ismi verilir. Anti HCV antikor testinin pozitif çıkması, vücudun HCV virüsü ile karşılaştığını ve bu virüse karşı antikor ürettiğini gösterir. Anti HCV testi vücudun ürettiği bu antikorları karşı ürettiği antikorları ölçen bir testtir. Anti HCV testinin negatif çıkması kişinin her hangi bir zaman diliminde HCV virüsüyle enfekte olmadığını ortaya koymaktadır. Anti HCV testinin pozitif çıkması durumunda yalancı pozitifliğe karşı test birkaç kez tekrar edilebilir. Anti HCV pozitif çıkması hastalığın hangi evrede olduğu ya da aktif olup olmadığı konusunda bilgi vermemektedir. Bunların belirlenebilmesi için farklı testlerin yapılması gerekebilmektedir.  
HBsAg, bir kişinin Hepatit B (HBV) virüsü ile enfekte olup olmadığını belirlemek için yapılan bir kan testidir. Hepatit B enfeksiyonu, virüs kaynaklı ciddi bir karaciğer enfeksiyonudur. Karaciğer, vücutta toksinleri filtreler, yiyecekleri vücudun kullanabileceği besin maddelerine çevirir, proteinleri, enzimleri üretir, demir, vitamin, şeker ve yağ gibi enerji kaynaklarını depolar. Karaciğerdeki en küçük bir aksaklık vücudun dengesini bozabilir. Hepatit B virüsü de karaciğerde önemli oranda hasara yol açabilir. Hepatit B, kan veya cinsel ilişki yoluyla oluşan vücut sıvılarından bulaşabilir. Eğer bir kişide Hepatit B virüsü çıkarsa tüm yakın temasta bulunduğu veya bulunacağı kişilerin de tarama yaptırması gerekir. Hepatit B, taramasında karaciğer fonksiyonlarının da kan testi içinde bakılması uygun olacaktır.
VDRL testi, frengi olarak bilinen sifilis hastalığına yol açan bakterinin vücutla teması olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir testtir. Frengi, bir yara ile doğrudan temas halinde ya da cinsel ilişki yoluyla yayılan trepenoma pallidum bakterisinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Açlık veya tokluk gerektirmemekte ve günün herhangi bir saatinde alınan kandan test yapılabilmektedir. VDRL testi sonucu negatif olmalıdır. Negatif çıkan VDRL testi, vücudun frengi etkeni olan trepenoma pallidum bakterisi ile karşılaşmadığı ve bu bakteriye karşı antikor oluşturmadığı anlamına gelmektedir. Pozitif çıkan VDRL testi ise bir hastalık belirtisi olabilmektedir. Evlilik öncesi ve kan bağışı yapılırken yapılması gereken rutin testlerden biridir.
Hemoglobin lektroforezi testi ile sağlıklı kişilerde bulunan Hb (Hemoglobin), HbA1, HbA2 ve HbF’in kandaki oranları tespit edilerek talasemi, orak hücreli anemi gibi hastalıklar konusundaki risklerin belirlenmesi sağlanabilmektedir.